TU/e Campus

Strategische samenwerking met Mount Sinai om Preceyes’ oogrobot op de Amerikaanse markt te brengen

"Dit is een belangrijke erkenning van de potentiële impact van de technologie op de oogchirurgie en de positie van het bedrijf op het gebied van medische robotica met hoge precisie." Voor de verdere ontwikkeling

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Het Kabinet heeft €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL). Aanvragen mogelijk vanaf 4 januari De online