“Wie ben jij als superheld? En wat is dan je kryptonite?” Het is één van de kleine opdrachten die zes kinderen kregen tijdens een bliksemstage vanuit JINC Breda op de campus. De leerlingen konden kennismaken met het werk van ALD2, specialist in agile en scrum trainingen. Ook gingen ze langs bij FALSUM, want hoe krijg je nou iets goed in beeld met een camera? En als je dat goede beeld hebt, wat schrijf je er dan bij op Social Media?

Dank aan de bedrijven die hier aan mee hebben geholpen!

JINC strijdt landelijk samen met bedrijven en scholen voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. JINC helpt kinderen om hun rugzak te vullen met waardevolle ervaringen, welke aangereikt worden door professionals én rolmodellen uit het werkveld. Samen organiseren ze praktische projecten die bijdragen aan een eerlijke start op de arbeidsmarkt.

Kijk voor ons hele partner netwerk op onze partner pagina.