Geïnteresseerd in onze integrale aanpak?

Integrale aanpak

Kadans Science Partner huisvest kennisintensieve organisaties op het gebied van innovatie, zoals campussen en wetenschapsparken, in heel Europa. We investeren, ontwikkelen en beheren hoogwaardig vastgoed en dragen bij aan het succes van het innovatie-ecosysteem op campussen en science parken.

Deze integrale aanpak van Kadans Science Partner is uniek in Nederland, omdat wij zorgen voor investering, ontwikkeling, realisatie, vastgoedbeheer, commercieel management en ecosysteem management.

We doen dit met onze stap-voor-stap aanpak:

 1. Workshops
  Om de behoeften van de huurder te bepalen, organiseren we verschillende workshops om tot een eerste overzicht te komen van de indeling van de nieuwe ruimte of het nieuwe gebouw dat ze nodig hebben.
 2. Plattegrond
  Na de workshops wordt een definitieve plattegrond ontworpen. Een indeling voor laboratoria en kantoren wordt waar nodig ontwikkeld.
 3. Huurvoorstel
  Het eindproduct van de werkplaatsen en de plattegrondontwikkeling is het huurvoorstel.
 4. Gedetailleerd room book
  Na het huurvoorstel wordt een gedetailleerd room book gemaakt. Dit document bevat alle eisen en details over de laboratoria en kantoren van de nieuwe faciliteit.
 5. Bouw
  Kadans Science Partner is in staat om de constructie van de hoofdstructuur en de inrichtingsfase te combineren, wat resulteert in een efficiënter proces.
 6. Beheer
  Na de bouw kunnen de nieuwe werkplekken en kantoren in gebruik worden genomen. Kadans blijft betrokken om een kwalitatief hoogwaardige faciliteit te garanderen.
 7. Kadans Ecosysteem
  Alle huurders maken deel uit van het internationale Kadans Science Partner netwerk. Wij faciliteren samenwerking tussen partijen door het aanbieden van een verscheidenheid aan ecosystem services, zoals vergaderfaciliteiten en evenementen.

Met betrekking tot de vastgoedontwikkeling en -beheer richt Kadans zich ook op gebiedsontwikkeling en acquisitie op campussen en science parken. We werken samen met campusmanagementorganisaties, gebiedsontwikkelingsorganisaties, overheidsorganisaties, kennisinstituten (i.e. universiteiten) en andere stakeholders.

Een locatie met R&D faciliteiten huren? Een laboratoriumruimte huren? Een pilot plant of cleanroom? Met of zonder kantoorruimte? Plus Ultra op Wageningen Campus biedt haar huurders, science bedrijven / kennisinstellingen / start-ups, alle opties. Huur een lab in Wageningen of een clean room of pilotplant. Plus Ultra beschikt ook over kantoren, vergaderruimtes, kantine, en meer.

Belegger

Kadans Science Partner is eindbelegger in het vastgoed. In de praktijk  blijkt dat Kadans Science Partner door de integrale aanpak, haar werkwijze, de specifieke kennis en het waardevolle netwerk in staat is tegen een lagere huurprijs een efficiënt pand van hoogstaande kwaliteit te verhuren.

Ontwikkelaar

Kadans Science Partner als ontwikkelaar zal samen met de opdrachtgever een op maat gesneden, hoogwaardig en duurzaam gebouw realiseren. Kadans Science Partner is er het liefst vanaf het eerste moment bij betrokken. Maatwerk leveren op basis van een huurcontract en een programma van eisen is hierbij de basis. Dit kan zowel door nieuwbouw of aankoop en aanpassing c.q. renovatie van bestaande panden.

Bouwer

Kadans Science Partner heeft haar eigen projectleiders in dienst. Zij zijn ervaren op het gebied van nieuwbouw en renovatie van R&D-omgevingen. Hierbij zet zij in op efficiënt en duurzaam bouwen tegen de meest optimale prijs-kwaliteit verhouding.

Financier

Kadans Science Partner heeft door haar jarenlange track-record een gedegen reputatie opgebouwd bij vastgoedfinanciers. Kadans Science Partner is  hierdoor in staat gunstige tarieven en voorwaarden bij haar financiers  te realiseren. Financiers ontlenen hierbij vertrouwen aan de ervaring, kennis en knowhow die binnen Kadans Science Partner verankerd is.

Koper

Grond, gebouw en (huurdersspecifieke) faciliteiten worden door Science Partner aangekocht.

Verhuurder

Opdrachtgevers huren het gebouw of de ruimte van Kadans Science Partner. De competentie in het bouwen tegen de meest optimale prijs-kwaliteit verhouding in combinatie met de lage financieringstarieven, resulteren in een voor de huurder substantieel lagere huurprijs.

Beheerder

Elk gebouw wordt door een beheerder van Kadans Science Partner beheerd. Deze beheerder is reeds bij de bouw of renovatie betrokken en kent de specifieke wensen en eisen van de huurder(s).

Kadans heeft verder haar eigen beheersorganisatie. Dit garandeert een snelle afhandeling van vragen en storingen. Door onze specifieke kennis van onder andere laboratoria, bieden wij extra service en ondersteuning die bij de meeste vastgoedsectoren ontbreekt.

Ecosysteem management

Kadans optimaliseert het succes van haar huurders door het creëren van een omgeving die voldoet aan hun kernbehoeften. Dit doen we door het aanbieden van zogeheten ecosysteem services bovenop onze vastgoedoplossingen. Deze diensten worden geleverd door organisaties uit het partnernetwerk op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Kadans draagt ook bij aan het succes van het innovatie-ecosysteem op campussen en science parken door het verbeteren van de voorwaarden voor innovatie in samenwerking met campusbeheerorganisaties, overheidsorganisaties en kennisinstellingen (d.w.z. universiteiten).

Partner aan het woord

“Kadans toont veel toewijding en neemt verantwoordelijkheid.”

RIKUS WOLBERS • DIRECTEUR NOVIO TECH CAMPUS NIJMEGEN