Geïnteresseerd in onze innovatieve aanpak?

Onze Missie & Visie

Kadans Science Partner heeft als missie om innovatieve ecosystemen te bouwen en te ondersteunen. Met veel up-to-date kennis en ervaring biedt Kadans tailor-made huisvestingsoplossingen en bieden we onze huurders toegang tot innovatieve ecosystemen. Hiermee optimaliseren we het succes van onze huurders en stimuleren we samen innovatie.

Huisvesting op maat

Kadans richt zich, met veel up-to-date kennis en ervaring, op de investering in (ontwikkelen, beleggen, bouwen, financieren en kopen), de verhuur en het beheren van bedrijfs- en kantoorgebouwen door heel Europa. Onze bedrijfsverzamelgebouwen bestaan vaak uit een combinatie van flexibele kantoren met laboratoria, cleanrooms, R&D ruimten, geconditioneerde ruimten, tech hallen en pilot plants.

Met deze typen accommodaties en faciliteiten concentreren wij ons op het huisvesten van R&D afdelingen van bedrijven, kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven in innovatieve sectoren, zoals Agri-Food, Life Sciences, Health, Medische technology, Biobased industry en High Tech.

Kadans Science Partner kent als geen ander de specifieke behoeften van innovatieve organisaties en weet deze te vertalen naar renderende, hoogwaardige en duurzame faciliteiten, een optimale positionering van ruimtes, perfecte bruto-netto verhoudingen (functioneel oppervlakte) en ideale indelingen van bijvoorbeeld laboratoria.

Veranderende behoeften

Bedrijven en organisaties concentreren zich meer en meer op hun kernactiviteiten, waarbij oneigenlijke taken, zoals huisvesting, in toenemende mate worden afgestoten. Huisvesting wordt immers een steeds ingewikkelder en kostbaarder vraagstuk. Door de actuele dynamiek van bedrijfsvoering worden aan de kwaliteit en flexibiliteit van huisvesting steeds verdergaande eisen gesteld. Ondernemingen met een vooruitziende blik oriënteren zich daarom op nieuwe oplossingen voor hun huisvestingsvraagstukken en ook op nieuwe financieringsvormen hiervan.

Voor deze nieuwe vraagstukken en nieuwe oplossingsvormen zijn ook nieuwe partners en nieuwe expertises nodig. Traditionele partijen, zoals de beleggers, makelaars, ontwikkelaars en aannemers, hebben ieder vanuit hun eigen achtergrond een te beperkte scope op het totale proces van ontwikkeling, realisatie, exploitatie en dispositie. Kadans Science Partner voert de regie gedurende het gehele traject. Alle stappen worden in zeer nauwe samenspraak met de huurder of opdrachtgever gezet. Door (langlopende) flexibele huurcontracten en in de functie van beheerder en facilitator, blijft Kadans Science Partner betrokken bij alle huurders en kunnen wij snel inspringen op de veranderende huisvestingsbehoefte van een organisatie. Door te huren in plaats van een eigendomssituatie kunnen bovendien financiële middelen worden bespaard die ingezet kunnen worden voor de core business (primaire bedrijfsprocessen), waardoor we innovatie stimuleren!

52Nijmegen is een bedrijfsverzamelgebouw, een (science) verzamelgebouw, met meerdere kennisintensieve huurders. En een aantal andere huurders die de voordelen zien van het netwerken op Novio Tech Campus, NXP terrein en Nijmegen en omgeving. Het pand is van Kadans Science Partner en staat op de Novio Tech Campus in Nijmegen. 52 Nijmegen / 52 Degrees Nijmegen / naast NXP.

Innovatie ecosystemen ondersteunen

Tegenwoordig zijn organisaties op zoek naar een geïntegreerde vastgoedoplossing. Kadans optimaliseert het succes van haar huurders door het creëren en faciliteren van innovatie ecosystemen. Hiermee vervult Kadans naast maatwerk ook andere kernbehoeften van haar huurders. We onderscheiden drie categorieën van kernbehoeften: toegang tot de markt, toegang tot talent en toegang tot faciliteiten. Op basis van deze kernbehoeften realiseerde Kadans extra diensten en biedt deze zogenaamde ecosysteemdiensten aan haar huurders aan bovenop het vastgoed, en facilitaire diensten en technische diensten.

Kadans werkt nauw samen met meerdere strategische partners op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarom bieden wij onze huurders toegang tot zowel het lokale ecosysteem van de campus waar zij zich bevinden, als tot ons netwerk van ecosystemen van innovatiegebieden in heel Europa. We verbinden onze huurders met universiteiten, onderzoeksorganisaties, veelbelovende start-ups, schaalvergrotingen en bedrijven binnen ons netwerk.

Met op maat gemaakte huisvesting en een breed scala aan ecosysteemdiensten ondersteunen we verdere groei en het succes van onze huurders.

Partner aan het woord

“Kadans toont veel toewijding en neemt verantwoordelijkheid.”

RIKUS WOLBERS • DIRECTEUR NOVIO TECH CAMPUS NIJMEGEN