Het is mogelijk om projecttoeslag aan te vragen via de nieuwe PPS-toeslagregeling van Holland High Tech. Met deze regeling kun je subsidie ontvangen voor één PPS-onderzoeksproject, waarmee al afspraken zijn gemaakt met het bedrijfsleven. Er is natuurlijk ook een mogelijkheid voor een programma toeslag vanuit het reglement.

Projecten die een subsidie willen ontvangen, moeten daarvoor wel het een en ander regelen. Projecten moeten namelijk voor 2 augustus 2022 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn ingediend, daarna sluit deze regeling! De indiening van deze toeslag verloopt altijd via een Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Om op tijd in te dienen moet de vereiste documentatie op uiterlijk 17 juni 2022 bij Holland High Tech (TKI HTSM) aanwezig zijn!

Voor meer informatie het reglement en over het indienen van een aanvraag, bezoek de website van Holland High Tech.