Meer referenties van huurders of partners?

Relaties aan het woord

Rockstart

De heer Oscar Kneppers, oprichter Rockstart

“Een duidelijke visie op de veranderende wereld”

“De wereld verandert. Van een speelveld met een beperkt aantal grote bedrijven komen we terecht in een situatie van veel kleine, veranderlijke, flexibele bedrijven. Rockstart biedt hen ondersteuning met geld, kennis, netwerk en een prettige cultuur. Daarnaast hebben bedrijven een fysieke plek nodig en daar komt Kadans in beeld.” Lees meer >

Rockstart, we love startups. Rockstart huurt voor haar startups ruimtes met R&D faciliteiten van Kadans Science Partner.
Oscar Kneppers, founder en CEO Rockstart
Sencio logo
Oliver Maiwald CEO of Sencio

Sencio

De heer Oliver Maiwald, CEO Sencio

“We plukken dagelijks de vruchten van een maatwerk cleanroom”

Sencio heeft in 2015 haar werkzaamheden ondergebracht in Gebouw A op Novio Tech Campus. “Toen we wisten dat we moesten verhuizen naar een nieuwe locatie zijn we met Kadans in contact gekomen. Aangezien Sencio behoefte heeft aan specialistische cleanrooms voor de semiconductorindustrie, was de markt om te huren niet zo groot.” Lees meer >

Avans Hogeschool

De heer René Tönissen, directeur Academie Bouw & Infra

“Kadans, een zeer betrokken relatie die nog nooit niet thuis heeft gegeven”

Al geruime tijd bestaat er een intensieve samenwerking tussen Avans Hogeschool en Kadans. Kadans verzorgt colleges, heeft zitting in de Werkgroep Advies Commissie (WAC), levert projecten aan voor studenten en biedt jaarlijks stageplaatsen aan. In dit kader is een interview afgenomen met de heer Tönissen (directeur Academie Bouw & Infra Avans Hogeschool) om het belang van de samenwerking te belichten. Hierbij doet hij zijn verhaal.  Lees meer >

Avans JHogeschool, partner van Kadans.
Silvy van Tuijl Manager General Affairs Lead Pharma

Lead Pharma

Mevrouw Silvy van Tuijl, Manager General Affairs Lead Pharma Holding

“Kadans bracht alle nodige kennis aan tafel die nodig was”

“Lead Pharma heeft in 2013 haar celbiologische laboratoria in Gebouw M gevestigd. De indeling en inrichting van de verschillende laboratoria en ondersteunende ruimten, hebben we op een hele praktische manier in teamverband met Kadans verzorgd. We hadden daarbij alle vrijheid maar werden wel goed begeleid. Kadans bracht alle nodige kennis aan tafel die nodig was om ons programma van eisen te vertalen naar een gebouwde omgeving.” Lees meer >

Novio Tech Campus

De heer Rik Wolbers, directeur Novio Tech Campus

“Kadans toont brede betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor toekomstige ontwikkelingen”

“Novio Tech Campus is het resultaat van gezamenlijke herontwikkeling van zowel de gebouwen als het terrein van de NXP fabriek ten behoeve van bedrijven in Life Science en High Tech. Een spannend en omvangrijk traject, waarbij we bewust  gekozen hebben voor een ontwikkelpartner met investeringsbereidheid én kennis van de sectoren. Kadans heeft beide en bovendien een sterke drive om in samenwerking met kennisinstellingen (meer) specialistische huisvestingsoplossingen te bieden aan kennisintensieve bedrijven.” Lees meer >

Novio Tech Campus Nijmegen. De Kadans Community bestaat uit een enorm groep kennisintensieve bedrijven, huurders van Kadans, een grote groep kennisintensieve instellingen en bedrijven op de campussen waar zich Kadans bedrijfsverzamelgebouwen bevinden en vele andere relaties die aangetrokken voelen tot de innovatieve sectoren waarop Kadans zich focust. Ook de partner universiteiten zijn actief betrokken bij de Kadans Community.
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus
Vaxxinova, huurder in Gebouw M
Bart van der Looij CFO Vaxxinova

Vaxxinova

De heer Bart van der Looij, CFO Vaxxinova

“Kadans ontzorgt ons als het gaat om de huisvesting en dat is erg prettig”

Vaxxinova heeft in 2017 haar laboratorium in Gebouw M gevestigd. “We hebben vanaf het eerste moment samen aan de ontwerptafel gezeten om onze wensen en eisen samen in het ontwerp te integreren. Hierdoor konden we een efficiënt laboratorium ontwerpen dat aansluit op onze workflow, maar ook een prettige werkomgeving is.”  Lees meer >

Wageningen Universiteit en Research Centrum

Mevrouw Petra Caessens, manager campus development

“Samen voeden we het ecosysteem”

“Ik ben verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van Wageningen Campus, ondermeer door kennisintensieve bedrijven binnen ons domein aan te trekken. Daarbij moet je denken aan agro, food en biobased. Die uitdaging pakken we op, samen met partijen als Kadans. Onze taak is vooral het creëren van een ecosysteem: onderdelen en organisaties die elkaar nodig hebben en versterken, zoals de biologie ons leert.” Lees meer >

Wageningen Universiteit en Research Centre. Wageningen UR, WUR. De Kadans Community bestaat uit een enorm groep kennisintensieve bedrijven, huurders van Kadans, een grote groep kennisintensieve instellingen en bedrijven op de campussen waar zich Kadans bedrijfsverzamelgebouwen bevinden en vele andere relaties die aangetrokken voelen tot de innovatieve sectoren waarop Kadans zich focust. Ook de partner universiteiten zijn actief betrokken bij de Kadans Community.
Petra Caessens, manager campus development Wageningen UR, University & Research centre.