Loading...
RELATIES AAN HET WOORD2018-11-05T17:33:47+00:00

Meer referenties van huurders of partners?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

Relaties aan het woord

Rockstart

De heer Oscar Kneppers, oprichter Rockstart

“Een duidelijke visie op de veranderende wereld”

“De wereld verandert. Van een speelveld met een beperkt aantal grote bedrijven komen we terecht in een situatie van veel kleine, veranderlijke, flexibele bedrijven. Rockstart biedt hen ondersteuning met geld, kennis, netwerk en een prettige cultuur. Daarnaast hebben bedrijven een fysieke plek nodig en daar komt Kadans in beeld.

Kadans investeert niet alleen als aandeelhouder in Rockstart, maar levert ook veel kennis. Smart money, noem ik dat. Het is geen traditioneel vastgoedbedrijf dat ‘meters vult’, het heeft een duidelijke visie op die veranderende wereld. Kadans begrijpt wat nodig is; het luistert naar de klant en komt met oplossingen. De gevraagde flexibiliteit staat natuurlijk haaks op statische stenen. Maar juist daar voegt Kadans waarde toe.

Ik vind het mooi dat ze ons hebben benaderd. Dat getuigt al van een overstijgende blik op de toekomst van vastgoed. Je kunt het zo zien: Kadans levert de hardware, Rockstart de software. Dat wordt steeds interessanter, omdat we flink willen groeien. Momenteel begeleiden we 55 startups vanuit vijf locaties. En binnenkort betreden we in Nijmegen een accelerator-pand van Kadans, gericht op digital health. Ik denk dat we samen een mooie toekomst tegemoet gaan.”

Rockstart, we love startups. Rockstart huurt voor haar startups ruimtes met R&D faciliteiten van Kadans Science Partner.
Oscar Kneppers, founder en CEO Rockstart
Avans JHogeschool, partner van Kadans.

Avans Hogeschool

De heer René Tönissen, directeur Academie Bouw & Infra

“Kadans, een zeer betrokken relatie die nog nooit niet thuis heeft gegeven”

Al geruime tijd bestaat er een intensieve samenwerking tussen Avans Hogeschool en Kadans. Kadans verzorgt colleges, heeft zitting in de Werkgroep Advies Commissie (WAC), levert projecten aan voor studenten en biedt jaarlijks stageplaatsen aan. In dit kader is een interview afgenomen met de heer Tönissen (directeur Academie Bouw & Infra Avans Hogeschool) om het belang van de samenwerking te belichten. Hieronder doet hij zijn verhaal.

“Onderwijs is constant in beweging, mede door de constant veranderende markt. Momenteel is deze markt erg onrustig waardoor wij als opleidingsinstituut genoodzaakt zijn ons meer te verdiepen in competenties. Met het invullen van de Werkveld Advies Commissie (WAC), wordt het werkveld er dan ook direct bij betrokken. Zij adviseren ons bij het invullen van de competenties. Naast de theorie wordt er door middel van stage- en praktijkopdrachten extra aandacht besteed aan de praktijk. Studenten ervaren dit als erg positief. Ze leren dan niet meer enkel uit ‘droge’ boeken, maar horen actuele verhalen uit de praktijk.

Een voorbeeld van een dergelijke praktijkopdracht is onder andere gegeven door Heijmans. Aan het einde van het lesblok kwamen zij ook daadwerkelijk zelf de beoordeling doen. Studenten kregen interessante en leuke feedback en de bloopers werden belicht. Het is prettig zulke partners te hebben. Iedere docent heeft een eigen netwerk wat leidt tot honderden contacten uit de praktijk van Avans.

Echter zijn er maar een paar actief zoals Kadans Vastgoed. Wij stellen ons dan ook voortdurend de vraag wanneer is een partner een strategische partner.

Echter ontvangen wij in deze moeilijke tijd waar gesproken wordt van recessie meerdere signalen dat naast het MBO nu ook het HBO er last van ondervindt. Bij het vinden van HBO-waardige stageplaatsen en afstudeerplekken neemt de schaarste toe. Voorheen werd dit voornamelijk waargenomen bij het MBO. Wij vinden dat Kadans Vastgoed erg betrokken en inhoudelijk gedreven hierop antwoordt, zij leveren ronduit een topprestatie door zelfs in deze tijd voortdurend
stageplaatsen en afstudeerplekken te leveren en deel te nemen in de WAC waar zij altijd voorbereid aanwezig zijn en absoluut niet bang zijn kritische vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. Partners in de WAC zoals Kadans hebben maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet iedereen heeft.

Toch zullen er in de toekomst altijd vraagtekens gesteld worden bij de vraag hoeveel praktijk en theorie een opleiding moet bevatten en wat de verdeling ervan moet zijn. Maar zowel de ervaringen in de praktijk als het kenniscomponent blijft belangrijk. Er wordt ook gedacht om in de toekomst een pool met partners te maken en vervolgens studenten aan te sturen contact te leggen met stageadressen. Zo zullen er geen studenten meer zijn die uit gemakzucht een stage om
de hoek kiezen, maar een stage kiezen die voldoet aan de wensen en kwaliteiten van de desbetreffende student. Hiernaast is er momenteel erg veel keuze aan opleidingen wat de kwaliteit en studiekeuze nog lastiger maakt. Ons doel is om dit aantal aanzienlijk te verminderen.

Wij leveren het ‘werkvolk’ van morgen. De studenten krijgen vanuit de opleiding een goede basis mee om het direct te kunnen toepassen in de praktijk.” Aldus de heer Tönissen.

Novio Tech Campus

De heer Rik Wolbers, directeur Novio Tech Campus

“Kadans toont brede betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor toekomstige ontwikkelingen”

“Novio Tech Campus is het resultaat van gezamenlijke herontwikkeling van zowel de gebouwen als het terrein van de NXP fabriek ten behoeve van bedrijven in Life Science en High Tech. Een spannend en omvangrijk traject, waarbij we bewust  gekozen hebben voor een ontwikkelpartner met investeringsbereidheid én kennis van de sectoren. Kadans heeft beide en bovendien een sterke drive om in samenwerking met kennisinstellingen (meer) specialistische huisvestingsoplossingen te bieden aan kennisintensieve bedrijven.

Als partner, ontwikkelaar en belegger is Kadans blijvend betrokken bij wat er gebeurt. Daarin hebben we een gezamenlijk belang want meer bedrijvigheid op Novio Tech Campus betekent ook meer huurders. Zeker nu we de iLAB (InnovationLab) status van de topsector Chemie hebben ontvangen zijn we nog aantrekkelijker  voor starters, middelgrote en groeiende bedrijven. Dus trekken we gezamenlijk op in acquisitietrajecten en werken we samen aan business development. Door de specialistische kennis van Kadans kunnen we maatwerkoplossingen bieden waardoor er een mooie mix ontstaat van grote en kleine bedrijven binnen de campus.

Het begint niet met een gebouw, maar met een relatie. Van daaruit pakt ieder zijn rol en verantwoordelijkheid in de uiteindelijke realisatie. Kadans heeft beloften waar gemaakt en is voor ons een proactieve partner voor de lange termijn.”

Novio Tech Campus Nijmegen. De Kadans Community bestaat uit een enorm groep kennisintensieve bedrijven, huurders van Kadans, een grote groep kennisintensieve instellingen en bedrijven op de campussen waar zich Kadans bedrijfsverzamelgebouwen bevinden en vele andere relaties die aangetrokken voelen tot de innovatieve sectoren waarop Kadans zich focust. Ook de partner universiteiten zijn actief betrokken bij de Kadans Community.
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus
Wageningen Universiteit en Research Centre. Wageningen UR, WUR. De Kadans Community bestaat uit een enorm groep kennisintensieve bedrijven, huurders van Kadans, een grote groep kennisintensieve instellingen en bedrijven op de campussen waar zich Kadans bedrijfsverzamelgebouwen bevinden en vele andere relaties die aangetrokken voelen tot de innovatieve sectoren waarop Kadans zich focust. Ook de partner universiteiten zijn actief betrokken bij de Kadans Community.
Petra Caessens, manager campus development Wageningen UR, University & Research centre.

Wageningen Universiteit en Research Centrum

Mevrouw Petra Caessens, manager campus development

“Samen voeden we het ecosysteem”

“Ik ben verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van Wageningen Campus, ondermeer door kennisintensieve bedrijven binnen ons domein aan te trekken. Daarbij moet je denken aan agro, food en biobased. Die uitdaging pakken we op, samen met partijen als Kadans. Onze taak is vooral het creëren van een ecosysteem: onderdelen en organisaties die elkaar nodig hebben en versterken, zoals de biologie ons leert.

We creëren ontmoetingen tussen wetenschap en bedrijfsleven. Die zijn een stimulans voor innovatie en daarmee voor economische ontwikkeling. Zo zijn er bedrijven die samen met studenten onderzoek doen. Er zijn bedrijven die de hoogwaardige faciliteiten van de universiteit gebruiken en er zijn grotere bedrijven die met hun R&D dichtbij de kennis willen zitten.

Kadans heeft een mooi gebouw in het hart van dat ecosysteem, waar het startups faciliteert. Dankzij een gedegen marktkennis en gevoel voor de specifieke markt met een vaak wat trage besluitvorming is Kadans een fijne, professionele partner voor ons. In onze relatie kan het soms botsen als wij vinden dat een bepaald bedrijf niet past binnen ons ecosysteem. Vervuiling daarvan moeten we zien te voorkomen. Kadans beseft dat heel goed en we communiceren in alle openheid. Er is veel vertrouwen. Interessant wordt de komende tijd wie welke rol inneemt in de startersketen. Daarin zijn veel investeerders èn publieke partijen erg geïnteresseerd.”