Verschillende klassen laboratoria

Laboratorium opties

Op deze pagina geven we wat meer informatie over de verschillende klassen laboratoria waarin Kadans Science Partner kan voorzien en over alle benodigde vergunningen beschikt. Als u interesse heeft of wilt spreken met een specialist op dit gebied, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen!

Kadans ontwikkelt R&D locaties voor meerdere huurders of voor één huurder. Zo beschikt Kadans over verschillende locaties in Nederland. Een aantal dat blijft groeien. Voor kleine bedrijven, spin-offs van kennisinstellingen en startups beschikt Kadans over science verzamelgebouwen met een incubator functie, veelal op de campus van een universiteit en/of dichtbij andere kennisinstellingen. Voorbeelden daarvan zijn Novio Tech Campus in Nijmegen, BioPartner Center Wageningen en Plus Ultra in Wageningen. Ook op deze locaties kunnen we uw laboratorium op maat inrichten. Klik hier voor meer informatie over het huren van een laboratorium in één van onze state-of-the-art science gebouwen in Nijmegen en Wageningen.

Klassen laboratoria met vergunningen:

 • Chemisch laboratorium
 • Medische laboratoria
 • Microbiologisch laboratorium:
  • ML-1 laboratorium
  • ML-2 laboratorium
  • ML-3 laboratorium:
   • Biosafety level 1, bsl 1 lab
   • Biosafety level 2, bsl 2 lab
   • Biosafety level 3, bsl 3 lab
 • Flex lab
Lab ruimte huren? Wilt u een laboratorium huren in een science bedrijfsverzamelgebouw van Kadans? Kadans richt uw laboratorium op maat voor u in of u deelt het lab met meerdere huurders. Kadans beschikt over science verzamelgebouwen in bijna alle universiteitssteden. Vaak op de campus dicht bij andere R&D professionals. Kennisintensieve bedrijven, instellingen en startups nemen contact op met Kadans om te weten waar nog een laboratorium te huur is of waar Kadans het huren laboratoriumruimte mogelijk kan maken.
Gebouw M op Novio Tech Campus in Nijmegen biedt kennisintensieve bedrijven en instellingen, alsmede Startups, kantoorruimte, gezamenlijke vergaderruimtes, en gedeelde of eigen R&D faciliteiten op maat, zoals laboratoria, cleanrooms, pilotplants en multifunctionele onderzoeksruimten.
Cleanroom huren of een cleanroom bouwen? Als u op zoek bent naar huisvesting met R&D faciliteiten zoals een cleanroom, neem dan contact op met Kadans. Uw clean room wordt door Kadans op maat voor u gebouwd. In een eigen locatie of in een science verzamelgebouw.

Klassen laboratoria

De algemene omschrijvingen van de verschillende klassen laboratoria conform Bureau GGO, genetisch gemodificeerde organismen:

ML-1 laboratorium

De werkruimte bestaat uit een permanente structuur, waarvan de werkoppervlakken, vloeren, wanden en deuren zijn afgewerkt met niet-absorberend materiaal en waarvan de werkoppervlakken goed zijn te reinigen en te ontsmetten. (Bron: GGO)

ML-2 laboratorium

De werkruimte bestaat uit een permanente structuur, waarvan de werkoppervlakken, vloeren, wanden en deuren zijn afgewerkt met niet-absorberend materiaal en waarvan de werkoppervlakken goed zijn te reinigen en te ontsmetten. De ramen in de werkruimte kunnen niet worden geopend. (Bron: GGO)

ML-3 laboratorium

Vloeren, wanden en deuren zijn afgewerkt met niet-absorberend materiaal en waarvan de werkoppervlakken goed zijn te reinigen en te ontsmetten, de werkruimte wordt betreden via een afsluitbare toegangssluis, die is voorzien van twee deuren die niet gelijktijdig kunnen worden geopend. De ramen in de werkruimte kunnen niet worden geopend en zijn afgekit. De vloer vloeistofdicht uitgevoerd dan wel afgewerkt, de kweekcel is zo uitgevoerd dat desinfectie met gassen mogelijk is.

Een ventilatiesysteem is aanwezig dat zorgt voor een onderdruk van de werkruimte ten opzichte van de heersende atmosferische druk; de lucht in de werkruimte wordt afgezogen via een onafhankelijk luchtkanaal dat hetzij minimaal twee meter boven het dak uitmondt en daar doelmatig is gescheiden van openingen voor luchtaanvoer, hetzij afvoert via een HEPA-filter. Vacuümleidingen zijn voorzien van van een hydrofoob absoluut-filter of van een gelijkwaardige voorziening. (Bron: GGO)

Biosafety level 1

Hier mag gewerkt worden met alle micro-organismen (zoals virussen, schimmels, bacteriën) die normaal geen ziekte bij de mens veroorzaken. Er zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig anders dan een goed geoutilleerd microbiologisch laboratorium. Gewone laboratoriumhygiëne is voldoende. Alle afval wordt ontsmet. (Bron: GGO)

Biosafety level 2

Hier mag gewerkt worden met organismen die ziekten veroorzaken die zich niet makkelijk onder de bevolking verspreiden en waartegen effectieve geneesmiddelen of vaccins bestaan. Voorbeelden zijn kinkhoest, difterie, mazelen en meningokokken. Het lab is echter alleen toegankelijk voor mensen die er werken en de procedures kennen. Deuren zijn altijd gesloten tijdens het werk en ramen kunnen niet open. De hele ruimte is ingericht om efficiënt schoon te maken en te desinfecteren. Alle afval wordt ontsmet. (Bron: GGO)

Biosafety level 3

Hier wordt gewerkt met veroorzakers van zeer ernstige ziekten die zich mogelijk verspreiden onder de bevolking, maar waartegen wel medicijnen of vaccinaties beschikbaar zijn. Denk aan polio, tuberculose en tyfus. De luchtdruk in deze ruimten is lager dan die van de omgeving, zodat de lucht altijd ‘naar binnen’ stroomt. Men mag het lab alleen binnengaan via een sluis en gekleed in een jas met achtersluiting. Er wordt gewerkt in een biologische veiligheidswerkbank of in een glovebox. Materialen mogen pas naar buiten als ze dubbel verpakt zijn en aan de buitenkant ontsmet. Mogelijk besmet afval wordt eerst ontsmet voordat het wordt afgevoerd. (Bron: GGO)